Monday, February 13, 2012

Quốc lộ 1B

Mọi người thường không tự hỏi, tại sao lại gọi là quốc lộ 1A. Vậy có các quốc lộ 1B, 1C hay không ? Xin thưa là có quốc lộ 1B

Chụp ở cột cây số

Quốc lộ này dài khoảng 150km, nối liền Thái Nguyên với Lạng Sơn. Đường đi quanh co và nhiều đèo dốc.

Phong cảnh rất đẹp, như nhiều nơi khác ở miền đồi núi phía bắc.


Đường này đi qua đèo Tam Canh ...

... và huyện Bắc Sơn, nơi từng xảy ra Khởi nghĩa Bắc Sơn.

Trời rét 8 độ, co ro vì nghệ thuật :)

No comments:

Post a Comment