Monday, February 13, 2012

Rượu Nga

Tết tình cờ được tặng chai rượu. Chai sâm-panh Nga này thoạt trông rất bình thườngĐằng sau cũng vậy


Soi kỹ nhãn trước - không có gì lạ, phải không ?Nó nằm ở nhãn sau kìa ...

No comments:

Post a Comment