Tuesday, July 16, 2013

Ảnh vui Hà nội

Ảnh vui chụp trên đường phố Hà nội


Ăn xong thì Sướng hay Sướng thì mới Ăn ?
Nghệ thuật vị Đời sống!No comments:

Post a Comment