Wednesday, June 10, 2015

Tìm hiểu về tàu ngầm Kilo (phần 2)

Tìm hiểu về tàu ngầm Kilo (phần 1)


* * *

Trong khi người Nga đy mnh vic thương mi hóa lp Kilo cho các đi tác truyn thng, thì ngay bên cnh h, người Đc cũng âm thm phát trin mt lp tàu mà v sau cùng vi Kilo tr thành hai dạng tàu ngm bán chy nht trên thế gii, đó là Type 209.

Không ging như Liên Xô, Đc nhm vào vic chế to ra mt tàu ngm thương mi thun túy – bng chng là Hi quân Đc không h biên chế lp tàu này – tính năng k thut va phi, tùy chn cung cp thiết kế cho bên mua đ cùng sn xut. Vi mô hình bán kèm thiết kế, nhiu nước đă nm được mt phn công ngh đóng tàu ngm, thm chí h còn nhn được chng ch ca Đc cho nhng mu tàu t đóng theo thiết kế có sn. Mc dù giá c có v cao hơn chút ít so vi Kilo, Type 209 vn được đt mua nhiu hơn. Tính đến nay (2015) Đc và các quc gia khác đă “đng sn xut” gn 70 chiếc Type 209 mang c ca 13 nước, trong khi Kilo có khong hơn 60 chiếc, mang c 8 nước k c Nga. V mt thương mi mà nói, Type 209 thành công vượt xa Kilo!

So trên các thông s k thut cơ bn, Type 209 nhìn chung tương đng với Kilo. Hai tàu cùng loi đng cơ diesel-đin truyn thng, v vũ khí cùng mang được tên la chng tàu, cùng tm hot đng 400 dm. Vũ khí ca Type 209 có 8 ng phóng lôi và 14 đn trên b, tng cng cơ s đn (c ngư lôi và tên la) lên ti 22 qu. Còn Kilo ch có 6 đn trong ng phóng và 12 đn trên b, tng cng 18 qu các loi.

Tuy hn chế v s lượng đn trên tàu, song các tên la ca Kilo có uy lc áp đo so vi Type 209. Ngoài ngư lôi, 209 ch có th mang tên la Harpoon chng tàu chiến c đin phiên bn cn âm (0.8M), trong khi Kilo mang Klub-S vi nhiu phiên bn khác nhau, loi thường nht trong s đó tương đương Harpoon v tc đ song đ cao hành trình ch bng mt phn ba đến mt na so vi Harpoon. Các loi hin đi hơn trong kh năng ca Kilo bao gm tên la chng tàu tăng tc siêu thanh và tên la đi đt đ tn công mc tiêu trên b. Phiên bn Kilo 636.3 ca Hi quân Nga thm chí trang b c tên la đi không, nhm giúp phòng th tàu trước các đe da ca không quân đi phương.

Mt ngun thông tin chưa được kim chng cho rng Vit nam đă mua tng cng hơn 50 tên la Klub-S bn tăng tc siêu thanh. Loi tên la này mang đu đn nặng khong 200kg, bay tc đ cn âm sau khi phóng khi tàu. Khi ti cách mc tiêu chng 20km, tên la tách b tng th nht và khi đng đng cơ đy th hai. Khi đó, tc đ ca nó tăng đt ngt lên mc siêu thanh (2.8-2.9M) khiến cho thi gian đng đ mc tiêu ch  khong 15-20 giây. K c phát hin kp, các h thng phòng th cũng s gp rt nhiu khó khăn trong vic xác đnh chính xác v trí và tc đ ca tên la đ đánh chn. Ưu thế ca Klub-S so vi Harpoon, ngoài tc đ hơn gp 3 ln còn phi k đến đ cao hành trình. Trong khi Harpoon bay bng trên mt bin đ cao 20-30m th́ì Klub-S ch bay cao 5-10m,tc là thp hơn mt na, buc radar đi phương phi tăng hết công sut, “phơi mình ra” mi có th rà quét ni.

V tc đ tiết kim, Type 209 đi được 4 dm mi gi so vi 3 dm ca Kilo. Đ làm hết hành trình 400 dm đi ngm, tàu Đc cn 100h còn tàu Nga đi mt 133 gi, chm hơn gn mt ngày rưỡi. Tùy theo phiên bn mà thy th đoàn tàu 209 dao đng t 31 đến 36 người, ít hơn đáng k so vi 52-55 người ca Kilo. Vi lượng thy th như vy, tàu 209 có th duy trì hành trình đến 50 ngày liên tc, cao hơn 9% so vi 45 ngày ca tàu Kilo. V đ sâu, tàu 209 hot đng b́nh thường mc 400m trong khi Kilo ch có 240m và ti đa đến 300m.

Tc đ ti đa ca c hai tàu xp x như nhau, 21-22 dm. Vi tc đ này, tàu Kilo có th đi được khong 30 phút trên đon đường chng 10 dm là hết năng lượng. Bên Đc không công b con s này, nên hin không rõ tàu Đc có th di chuyn bao xa tc đ ti đa, song xét công sut đng cơ ca 209 nh hơn mt chút (5000hp so vi 5500hp), lượng choán nước ca 209 nh hơn đáng k so vi Kilo (1.8Kt so vi 3Kt), thì có th d đoán tàu Đc đi được xa hơn, có th lên ti mt vài gi (c 20-50 dm).

Đánh giá chung, Kilo mnh hơn 209 v vũ khí nhưng yếu hơn v tính năng vn hành. Nếu phi đi đu mt chi mt, bt li rõ ràng nghiêng v phía tàu ca Nga, h không th rượt đui tàu Đc trong khi tàu Đc d dàng làm điu ngược li. Bên cnh đó, Đc còn có th nâng cp các tàu 209 vn đang chy diesel-đin sang chy đng cơ AIP dùng pin nhiên liu (fuel-cell), bng cách đó nâng cao đáng k hành trình đi ngm. Mt s ước tính cho rng, nếu chuyn đi sang fuel-cell, mt tàu Type 209 có th hot đng ngm đến 84 ngày. Ch vi riêng tính năng này, 209 tha sc giám sát lung lch ca Kilo, theo du chúng t khi ra khơi đến khi v cng.

Dưới màn đêm ca đ sâu vài trăm m nước, vic ḍò tìm và theo du ch yếu da vào thy âm, do tiếng n ca các tàu ngm gây ra b truyn đi rt xa. Khi chơi trò “bt mt bt dê”, các tàu M gp phi mt bt li: chúng luôn phát ra mt đnh tiếng n đc trưng tn s 60Hz. 

Câu hi là, ti sao các tàu ca Nga /Liên Xô và châu Âu không phát ra tiếng n tn s này?

(Còn tiếp)

No comments:

Post a Comment