Tuesday, July 28, 2015

Cân nào là cân điêu?

Tin trên báo đin t ca Chính ph Vit nam
http://baochinhphu.vn/Khacphucbommin/Ha-Tinh-xu-ly-an-toan-qua-bom-lon/223140.vgp
Ngày 24/3, Ban CHQS huyn Thch Hà phi hp vi lc lượng công binh B CHQS tnh Hà Tĩnh t chc hy n an toàn qu bom nng 500 cân Anh (tương đương 180kg).

Tin trên báo Đi sng và Pháp lut
Theo tin tc t báo Pháp lut TP.HCM, ngày 14/6, lc lượng Công binh thuc B ch huy quân s tnh Ngh An và Ban Chỉ huy quân s huyn Nam Đàn (Ngh An) đã t chc phá huỷ bng cách cho kích n thành công qu bom nng 500 cân Anh (gn 400kg).

Sao hai qu bom như nhau mà  Hà Tĩnh nng có 180kg, còn  Ngh An nng gn 400kg. Thế thì, cân nào là cân sai?

Câu tr li s làm mt vài người bt ng, c hai cân đu có th đúng!

Vn đ  đây là cách dch ch “500-pound bomb” sang tiếng Vit. Đây là phân loi ca qu bom, tính theo đương lượng n. Mt qu bom loi này có sc công phá ngang vi 500 pound (~227kg) thuc n TNT. Nó không có nghĩa là qu bom nng đúng 500 pound.

Trên thc tế, lượng thuc n có trong qu bom loi này chỉ dưới 100kg. Ngoài ra là khi lượng ca v thép, cơ cu an toàn, kíp n, điu khin v.v. Tùy theo mc đích s dng mà các cơ cu này có th khác nhau rt nhiu ví d như bom đa dng, bom khoan, bom chùm v.v. kéo theo đó chúng cũng có khi lượng khác nhau.

Nếu phi đt tên, tt nht nên gi nó là bom loi/hng 500 cân Anh, ti k bo nó nng 500 cân Anh.

No comments:

Post a Comment