Sunday, October 18, 2015

Đi chơi Hà Giang 2015

Mùa thu thời tiết đẹp, bèn đi Hà Giang chơi. Chụp vài ảnh lên đây câu view.

Cung đường bình thường ở tỉnh Hà Giang:Cung đường hơi xấu. Vết lốp xe đi còn lại chừng 30-40cm mỗi bên.Cung này dẫn vào điểm rừng nguyên sinh Vần Chải. Rất khó đi, nên để xe lại ở Tiểu học Vần Chải rồi đi bộ lên đây.Chụp ở đồi thông Yên MinhChộp được biển mây sớm mai chỗ huyện Quản Bạ.Một vài vạt hoa tam giác mạch đang nở rộ. Năm nay Hà Giang cho trồng nhiều cây này để kêu gọi du lịch, có vạt đã tàn, nhưng có vạt cây mới lên chừng gang tay.Cảm ơn anh Vàng Chống Vừ ở Phố Cáo! Chúc anh có thêm nhiều khách. Đã nói với anh, hoa này tên là "Tam giác mạch" chứ không phải "Tan giác mạch"!Phố Cáo, quê anh Vừ, nhìn từ trên cao.Vào dinh thự họ Vương ở Sà Phìn, từng được coi như Vua Mèo ở vùng núi phía Bắc Việt Nam.
No comments:

Post a Comment