Friday, June 10, 2011

Convert tài liệu, thật là đau khổ.

Convert một tài liệu từ file PDF sang Word. Làm xong lâu rồi. Hôm nay bắt đầu edit thì nó sinh chuyện.

Động type một chữ là ngồi chờ tầm 1s. Type xong 1 dòng thì chờ 5s. Thế có phát rồ không cơ chứ. Load sang máy Quad core i5, vẫn y như thế. Lên Google search, không ra. Có người bảo font chữ bị sai thì load lâu.

Quái lạ, font của mình Arial đàng hoàng, sao mà sai được. Tuy nhiên thấy hơi hẹp hẹp, không biết tại sao. Bèn mò vào mục Format / Font / Character Spacing / Scale. Hóa ra trăm sự nằm ở đây.

Cái tool converter chết tiệt, nó sửa scale loạn xà ngầu. Cái thì 90%, cái thì 82%, cái thì 95%. Tóm lại mỗi lần mình sửa 1 câu, Word phải render lại toàn bộ tài liệu - không nhiều lắm, chỉ có 80 trang. Tuy thế lại là cực hình vì phải render từng dòng một.

Tóm được cái này, set lại về 100%, máy lại chạy nhanh phe phé. CNTT muôn năm :(

No comments:

Post a Comment